نویسه جدید وبلاگ

در این پروژه می توان به جای استفاده از کلیدها از سنسورهای مادون قرمز استفاده کرد. 

در ادامه مطلب شما می توانید لینک مربوط به فایل شماتیک مدار در برنامه proteus  و فایل هگز آن  را دریافت کنید 


گزارش تخلف
بعدی